Svarthå - Etmopterus spinax   (Linneaus, 1758)

 

Størrelse: 33-36 cm ♂, 37-42 cm ♀. Maksimalt: 60 cm.

Utbredelse: Nordøst Atlanteren ned til kysten av Vest-Afrika. Også i Middelhavet.

Nasjonal rødliste: Ikke vurdert

IUCNs rødliste: Ikke vurdert

Om arten: Svarthåen, som tilhører laternehaifamilien (Etmopteridae), er den minste haiarten i norske farvann med sin opptil 60 cm lange kropp. Haien har et karakteristisk utseende. Kroppsfargen er mørk (nær svart) og huden kan kjennes ut som fløyel. På engelsk har svarthåen derfor fått navnet ”Velvet belly”. Buken er også besatt med små lysorgan haien sannsynligvis benytter til kommunikasjon og jakt i mørket på store havdyp.

Svarthåen finnes som regel på mellom 70-2000 meters dyp hvor den livnærer seg av lysprikkfisk, kolmule, blekksprut og krepsdyr.

Arten er ovovivipar og føder 6-20 levende unger etter en lengre drektighetsperiode. Ungene er 12-13 cm store ved fødsel og perfekt miniatyrer av sine foreldre.

Tidligere ble svarthåens leverolje benyttet til medisinsk bruk og i 1763 uttalte den norske biskopen Gunnerus ”leveroljen er klar som Aqva Vitae, og den beste medisin mot sår.”

 

 Over: Svarthåen kan oppleves på grunnere vann ved nattdykking i fjorder.